מחיקת רישום שלילי בחברות נתוני אשראי דוגמת BDI

 

אנו מייצגים את לקוחותינו עסקים ולקוחות פרטיים אל מול חברות דירוג האשראי. 

 

חוק נתוני אשראי, מעניק לחברות בעלות רישיון את הרשות למסירת מידע על לקוח בדבר "היסטוריית האשראי" שלהם; מידע  שממנו ניתן להסיק על אמינות העמידה שלהם בהתחייבויותיהם הכספיות.

 

המידע השלילי בדבר אי-עמידתם בהתחיבויותיהם נאסף ונמסר מבלי שאותם יחידים נתנו את הסכמתם לכך. במסגרת עסוקה של חברה כזו בעלת רישיון, היא מקבלת מידע מגופי אשראי שונים, בנקים וכד' ומעבירה מידע שהגיע אליה בהתאם לבקשות המתקבלות אצלה. העברת המידע נעשית בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי.

 

לרוב יגלה האדם הפרטי את דבר הרישום השלילי רק בעת סירוב חברת האשראי להנפיק לו כרטיס אשראי או להעניק לו הלוואה. לפיכך השאיפה שלנו כעורכי הדין המטפלים בלקוח, היא לאתר את אותם "הכשלים" מצד מוסרי המידע, בהתנהלותם בפרק הזמן אשר נדרש שיעבור בין אותו אירוע של אי-העמידה בהתחייבות ועד להכללת המידע במאגר. לרוב, איתור אותם "כשלים" באמצעות פניה לעורך דין המתמחה באיתורם, עשוי להביא למחיקת הרישום השלילי.

 

מסירת מידע עסקי שלילי פוגע במוניטין של הגורם לגביו נמסר המידע.  אם המידע נמסר שלא בהתאם לחוק נתוני אשראי, הרי שלפי חוק נתוני אשראי אין לבעל הרישיון חסינות. מכאן שיש לבדוק אם מסירת המידע נעשתה בהתאם להוראות לחוק נתוני אשראי.

 

אנו תובעים את מקורות המידע בגין לשון הרע.

 

מבחינה מהותית מסירת מידע שלילי מעצם טבעו הוא "לשון הרע" ויש לכך השלכות. ההיתר לעשות זאת, כפוף להקפדה על הוראות חוק נתוני אשראי שבאו למנוע מסירת מידע שלילי ללא בדיקה זהירה. תפקידנו כעורכי הדין במקרה כזה יהיה, לבחון האם התקיימה ההקפדה על דרישות חוק נתוני אשראי ככתבם וכלשונן.

 

אם לא עמדה חברת נתוני האשראי בהוראות חוק נתוני אשראי היא איננה יכולה ליהנות מהחסינות שהחוק מקנה לה, ומכאן שיש לראות אותה כמי שהוציאה לשון הרע על הלקוח.

במקרים בהם חברת נתוני האשראי מסרבת למחוק את המידע השלילי גורם הנזק, אנו פונים לבית המשפט לקבלת צו המורה למחוק את המידע השלילי או לתקנו.

 

© sfuchs-law 2013

 שרון פוקס - עורך דין

FOLLOW US:

  • Facebook App Icon