דיני עבודה

 

אנו מלווים את לקוחותינו בכל היבט ותחום של יחסי העבודה, ובכלל זאת: ייצוג בבתי הדין לעבודה, בהליכי גישור ובוררות, ייצוג בהליכי משמעת, תביעות בנושא הטרדה מינית, ליווי וייצוג בהליכי שימוע ופיטורין, מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת בכל סוגיה המתעוררת בתחום, עדכונים לגבי התפתחויות משמעותיות בתחום משפט העבודה ועוד.

 
הנושאים בתחום דיני עבודה בהם עוסק משרדינו :
 • ​​עבודת נשים והגנה על זכויותיהן (פיטורים בתקופת הריון, אפליה על רקע הורות ושוויון הזדמנויות וכד')
 • תביעה והגנה בתחומי הטרדה מינית, סדנת מנהלים ליצירת המודעות לנושא
 • הלנת שכר, פיצויי פיטורים, פיטורים והתפטרות, הודעה מוקדמת.
 • שעות עבודה ומנוחה (עבודת לילה, שעות נוספות, הפסקה למנוחה), חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, הוצאות נסיעה ואחזקת רכב.      
 • תביעה להכרה ביחסי עובד-מעביד והזכויות הנלוות מההכרה במעמד של עובד
 • פיטורין שלא כדין, שלילת פיצויי פיטורין, השעית עובד ודין משמעתי
 • סיום יחסי עבודה, חוזה עבודה, הסכמים קיבוציים צווי הרחבה והזכויות הנובעות מהם
 • הרעת תנאים, מעסיק המביא לשינוי חד-צדדי בתנאי ההסכם.
 • חוקת עבודה ברשויות מקומיות, סעדים זמניים וצווי מניעה
 • דיני מכרזים (מכרזי כ"א) - צווי מניעה ועתירה לביטול תוצאות מכרז
 • זכויות עובדים בקופות גמל, קרנות פנסיה ופרישה מוקדמת
 
   בתחום דיני העבודה במשרד עוסק עוה"ד שרון פוקס

© sfuchs-law 2013

 שרון פוקס - עורך דין

FOLLOW US:

 • Facebook App Icon