שומת הארנונה - הגודל כן קובע

 
מהי הארנונה?  כיצד יש לבדוק את שומת הארנונה הנשלחת אלינו בכל שנה?.
 

 

ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

 

בהתאם לחוק, משרד הפנים איננו אחראי על גביית מיסי ארנונה. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס. הרשות מחליטה בכל שנה על הטלת מיסי הארנונה בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (הידוע גם כ "חוק ההסדרים") ומפרסמת את צו הטלת המיסים לאותה שנה. רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים. 

 

הארנונה אינה מוטלת באופן אחיד, היא משתנה בהתאם לאזורים והסיווגים (השימוש בנכס) אליהם משתייכים הנכסים. מדי פעם מוסיפה הרשות סיווגים חדשים.

חישוב הארנונה נעשה אם כן באמצעות הכפלת שטח הנכס בתעריף המתאים לפי האזור והסיווג אליו שייך הנכס. מועד תשלום הארנונה הינו ה-1 בינואר של אותה שנה (על אף שניתן לשלם אותה במספר תשלומים) .

 

מה לבדוק בהודעת השומה?

בתחילת השנה נשלחת אלינו שומת הארנונה, עם קבלתה יש לבצע בדיקה שטחית ומהירה שתפקידה למצוא אי התאמות: בדקו את שם הרשות שבהודעה, מיהו הנישום, פרטי הנכס ותיאורו והשימוש הרשום בנכס (ע"פ השימוש נקבע התעריף).

 

השימוש בנכס

אם התגלה חוסר התאמה בקשר עם השימוש בנכס הקבוע בהודעת הארנונה יש למצוא את השימוש המתאים מתוך צו הטלת הארנונה לאותה שנה ולהשוות בין התעריפים.

 

שטח הנכס

קיימות שיטות שונות למדידת שטח הנכס, מחישוב כל השטח המקורה ועד חישוב השטח הפנימי נטו. בצו המיסים ניתן למצוא את שיטת המדידה עליה החליטה הרשות. 

 

מי שחושב שהמדידה עליה מתבססת הרשות לצורך הארנונה היא שגויה, יכול להזמין מודד מוסמך מטעמו שימדוד את השטח על פי שיטת המדידה הקבועה בצו הטלת המיסים. יש לבקש מהמודד שיספק לנו תשריט חתום ובו פירוט מדויק של השטח.

 

בנכס  בו יש יותר משימוש אחד, יש לבקש מהמודד שימדוד את הנכס לפי החלוקה לשימושים השונים. רק כך, נוכל לדעת בוודאות האם אנו מחויבים באופן נכון וצודק.

 
 

© sfuchs-law 2013

 שרון פוקס - עורך דין

FOLLOW US:

  • Facebook App Icon