הרעת תנאים

והתפטרות שדינה פיטורים

הכלל הוא שהתפטרות מן העבודה, איננה מזכה בקבלת תשלום פיצויי פיטורים, אולם קיימים מקרים חריגים המנויים בחוק פיצויי פיטורים ובעניין הרעת תנאים, סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים. סעיף 11(א) מגדיר שתי חלופות שבגדרן יהיה עובד זכאי להתפטר בדין מפוטר:
 האחת- התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה;
השניה - התפטרות מחמת נסיבות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו;
 
​עובד/ת הנתקל בנסיבות שונות ומגוונות בהן הורעו תנאי עבודתו או שיחסי העבודה הגיעו לנקודה בה אין לדרוש ממנו להמשיך לעבוד אצל אותו מעסיק, טוב יעשה אם בטרם יפעל יפנה ליעוץ משפטי, שכן אי עמידה בתנאים המקדימים שעוצבו בפסיקה בטרם יתפטר עשויה לפגוע בסיכויו לזכות בפיצויים בדין.
 
מהן אותן נסיבות בגינן זכאי יהיה עובד להתפטר בדין מפוטר? מה עשוי להיחשב כהרעת תנאים?
 
להלן אביא מנסיוני רשימה חלקית ולא ממצא של אותן נסיבות שעשויות לזכות את העובד המתפטר בפיצויי פיטורים:
 
 1. איחורים/פיגורים בתשלום משכורת חודשית;
 2. שינויים בשעות העבודה, קיצוץ בימי עבודה, שינוי חד-צדדי בתנאי העבודה;
 3. השפלה וענישה של העובד;
 4. הורדת/הקטנת השכר החודשי;
 5. אי-תשלום בגין שעות נוספות;
 6. פגיעה משמעותית במעמדו של העובד ובכבודו;
 7. שינוי תפקיד;
 8. יחס בלתי נסבל כלפי העובד;
 9. העתקת מקום המפעל/העסק;
 10. אי הפרשה לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים;
 11. הוצאה לחופשה כפויה;
 12. אי-קיום התחייבות למתן העלאה בשכר;
 13. שלילת הטבה של רכב צמוד;
 14. התפטרות בשל עלבון ופגיעה;
 15. שינוי בתנאי עבודה להם הורגל העובד;

© sfuchs-law 2013

 שרון פוקס - עורך דין

FOLLOW US:

 • Facebook App Icon